1. Γενικά

Το ηλεκτρονικό κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τoυς όρους, τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, τις τιμές και τα προϊόντα, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, χωρίς καμία ειδοποίηση, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.


2. Πνευματικά δικαιώματα

Ο συγκεκριμένος διαδικτυακός χώρος αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Domogroup. Για κάθε πληροφορία όπως κείμενο, εικόνες, γραφικά υπάρχει στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιαδήποτε εμπορική χρήση, εκτός και αν η νομοθεσία ορίζει διαφορετικά. Είναι παράνομη η οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, τροποποίηση μέρους ή του συνόλου με κάθε τρόπο των περιεχομένων του παρόντος διαδικτυακού χώρου χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Domogroup.


3. Προσωπικά Δεδομένα

Τα προσωπικά δεδομένα των πελατών χρησιμοποιούνται, βάση του ν.2472/97, αποκλειστικά για την εκτέλεση και απόδειξη των παραγγελιών τους. Τα δεδομένα αυτά δεν διαβιβάζονται σε τρίτους.


4. Περιορισμός ευθύνης

Το ηλεκτρονικό κατάστημα στα πλαίσια των συναλλαγών της μέσω αυτού δεν ευθύνεται για περαιτέρω ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη των παραγγελιών ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης, για οποιαδήποτε αιτία. Το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα Domogroup ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά αναλαμβάνει να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας. Σε καμία περίπτωση το κατάστημα δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Το ηλεκτρονικό κατάστημα δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται, τόσο όσον αφορά την ταυτότητα της εταιρείας όσο και των συναλλαγών που παρέχονται μέσω αυτού. Το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για λάθη που οφείλονται σε παραδρομή κατά την καταχώρηση των ηλεκτρονικών δεδομένων στο κατάστημα.


5. Ταυτότητα Εταιρείας

Η επωνυμία της εταιρείας μας είναι “ΠΙΕΡΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε || PIERIOS” με ΑΦΜ 801682381, ΔΟΥ: Α’ Αθηνών, εδρεύει στη Ερμού 131 – 10555 – Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα με ΑρΓΕΜΗ: 161414301000.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Τηλέφωνo: 210-68-12-340
Email: info@domogoup.gr


6. Πολιτική Επιστροφών

  • Μπορείτε να επιστρέψετε τα προϊόντα μιας παραγγελίας εντός δέκα τεσσάρων (14) ημερών από την ημέρα έκδοσης του αντίστοιχου παραστατικού (απόδειξη/τιμολόγιο) και πάντα σε προηγούμενη συνεννόηση με την εταιρειά. Επιστροφές χωρίς ειδοποίηση δεν γίνονται δεκτές.
  • Είδη που έχουν χτυπηθεί ή βρίσκονται εκτός συσκευασίας δεν είναι δυνατό να επιστραφούν.
  • Αναφορές για τυχόν ελαττωματικά είδη γίνονται μόνο γραπτώς με email ή συστημένη επιστολή εντός 5 ημερών από την παραλαβή των εμπορευμάτων και πριν τη χρήση ή την τοποθέτησή τους.
  • Σε περίπτωση επιστροφής η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα χρέωσης 15% της αξίας των επιστρεφόμενων ειδών πλέον μεταφορικά, εφόσον αυτά δεν είναι ελαττωματικά και δεν φέρει ευθύνη η εταιρεία μας.
  • Ο έλεγχος των εμπορευμάτων χρεώνεται από 20.00€ έως 40.00€ κατά περίπτωση.

7. Διαθεσιμότητα

Η διαθεσιμότητα αναγράφεται στη σελίδα κάθε προϊόντος και εξαρτάται από τις επίσημες αντιπροσωπείες. Σε κάθε περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα της Domogroup δεν αποδέχεται την παραγγελία και κατά συνέπεια τα χρήματα αν δεν είναι διαθέσιμο το προϊόν.


8. Πολιτική ακύρωσης

Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν είναι ευχαριστημένος με κάποιο προϊόν ή παρέλαβε άλλο προϊόν από αυτό που παρήγγειλε έχει το δικαίωμα να το επιστρέψει εντός 6 ημερών από την ημερομηνία αγοράς του.
Προϋπόθεση ότι δεν έχει ανοιχτεί ή χρησιμοποιηθεί και είναι στην άρτια κατάσταση που το παρέλαβε εντός της πλήρης συσκευασίας του.

• Σε περίπτωση που δεν επιστραφεί, κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα η εταιρεία domogroup δικαιούται να μην αποδεχθεί την επιστροφή και συνεπώς να αρνηθεί την αντικατάσταση.
• Τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν τον πελάτη σε κάθε περίπτωση επιστροφής και εξαιρείται μόνο η περίπτωση που ο πελάτης παρέλαβε διαφορετικό προϊόν ή ποσότητα από την παραγγελία.
• Μετά από έλεγχο του προϊόντος από την εταιρεία domogroup και αφού διαπιστωθεί ότι πληρεί τις παραπάνω προϋποθέσεις, επιστρέφεται στον πελάτη η αξία του προϊόντος.
• Για όλες τις περιπτώσεις η επιστροφή του προς αντικατάσταση προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ)
• Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων, και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί τα προϊόντα, η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη θα γίνεται με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας.
• Η εταιρεία domogroup διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, συμπεριλαμβανομένων των παρόντων όρων, των τιμών και των περιγραφών των προϊόντων ή και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή μέρος του παρόντος χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες.

Αρμόδια για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.


9. Υπενθύμιση για τις υποχρεώσεις του προμηθευτή για πραγματικά ελαττώματα

Ο πελάτης δικαιούται, εντός των νόμιμων χρονικών πλαισίων και ανεξάρτητα από το δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης εντός δέκα τεσσάρων (14) ημερών εκ των διατάξεων του ν.2251/1994, να ασκήσει τα εκ του νόμου δικαιώματά του λόγω ελαττωματικότητας του προϊόντος, υποβάλλοντας απευθείας αίτημα στο Domogroup.

Σε περίπτωση ελαττώματος, μπορείτε να επικοινωνείτε με την εταιρεία μας και να λαμβάνετε όλες τις απαραίτητες και αναγκαίες βοηθητικές κατευθύνσεις και πληροφορίες.

Εφόσον ένα προϊόν δηλωθεί ως ελαττωματικό από τον πελάτη, η Domogroup επιφυλάσσεται ρητώς για την άμεση προτροπή επικοινωνίας με τους αρμόδιους τεχνικούς της εκάστοτε εταιρείας με σκοπό τη διάγνωση του προϊόντος ως ελαττωματικού.

Αποκλείεται η εκχώρηση ή μεταβίβαση δικαιωμάτων αναφορικά με την ελαττωματικότητα των προϊόντων.


10. Πολιτική αντιμετώπισης παραπόνων

Η εταιρεία μας αντιμετωπίζει τα παράπονα των πελατών με ιδιαίτερη προσοχή και κατανόηση και φροντίζει να δίνει λύσεις το συντομότερο δυνατόν.


11. Εξυπηρέτηση μετά την πώληση και εμπορικές εγγυήσεις

Όλα μας τα προϊόντα συνοδεύονται από την εγγύηση των επίσημων ελληνικών αντιπροσωπειών και το προσωπικό μας είναι στη διάθεσή σας σε κάθε θέμα που μπορεί να προκύψει σχετικά με την εγγύηση και την εξυπηρέτηση μετά την πώληση.


12. Τιμές

Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ και μέχρι την εξόφληση όλου του ποσού του προϊόντος η κυριότητα παραμένει στην επιχείρηση.
Οι αναγραφόμενες τιμές αφορούν αγορές από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα.
Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα για αλλαγή τιμών σε καθημερινή βάση, χωρίς κάποια ειδοποίηση, αν κριθεί αναγκαίο, στα πλαίσια της αγοράς και της συνολικής πολιτικής που έχει.

Η επίσκεψη στην Ιστοσελίδα προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων.