Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την σύμβαση αγοράς μέσα σε χρονικό διάστημα 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αγοράς.

Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να ακυρώσει την παραγγελία πριν την παραλαβή εντός 6 ημερών από την ημερομηνία αγοράς του.

Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν είναι ευχαριστημένος με κάποιο προϊόν ή παρέλαβε άλλο προϊόν από αυτό που παρήγγειλε έχει το δικαίωμα να το επιστρέψει εντός 6 ημερών από την ημερομηνία αγοράς του.
Προϋπόθεση ότι δεν έχει ανοιχτεί ή χρησιμοποιηθεί και είναι στην άρτια κατάσταση που το παρέλαβε εντός της πλήρης συσκευασίας του.

• Σε περίπτωση που δεν επιστραφεί, κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα η εταιρεία domogroup δικαιούται να μην αποδεχθεί την επιστροφή και συνεπώς να αρνηθεί την αντικατάσταση.
• Τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν τον πελάτη σε κάθε περίπτωση επιστροφής και εξαιρείται μόνο η περίπτωση που ο πελάτης παρέλαβε διαφορετικό προϊόν ή ποσότητα από την παραγγελία.
• Μετά από έλεγχο του προϊόντος από την εταιρεία domogroup και αφού διαπιστωθεί ότι πληρεί τις παραπάνω προϋποθέσεις, επιστρέφεται στον πελάτη η αξία του προϊόντος.
• Για όλες τις περιπτώσεις η επιστροφή του προς αντικατάσταση προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ)
• Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων, και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί τα προϊόντα, η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη θα γίνεται με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας.
• Η εταιρεία domogroup διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, συμπεριλαμβανομένων των παρόντων όρων, των τιμών και των περιγραφών των προϊόντων ή και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή μέρος του παρόντος χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες.

Αρμόδια για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.